Оман официално стартира спот пазар на електроенергия

Оман официално стартира спот пазар на електроенергия, което позволява на лицензираните производители да предлагат излишъка си при най-конкурентната цена. Страната има за цел да повиши ефективността на доставките на електроенергия. В допълнение, Оман удължи с 5 години планирано пренасочване на субсидиите за електроенергия за битови клиенти и ограничени тарифи за електроенергия за същата категория битови клиенти през 2022 г. на нивата от декември 2021 г.

Страната обедини Muscat Electricity Distribution Company, Mazoon Electricity Company, Majan Electricity Company и Rural Areas Electricity Company (Tanweer), като част от програма за преструктуриране на компаниите за разпределение и доставка на електроенергия, насочена към подобряване на тяхната оперативна ефективност и намаляване на разходите. Оман произведе 38 TWh през 2019 г., 97% от които от газ и 2% от петрол. Потреблението на електроенергия в страната се удвои между 2010 г. (16 TWh) и 2019 г. (близо 34 TWh).

News Link
Exports abroad
Pars pegah tejarat
ITF Group Expo

https://www.publics.bg/bg/news/28214/